ಆಧುನಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಇತಿಹಾಸ

ಭಾರತದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೊಂದು ದರ್ಪಣ

ಬೌದ್ಧಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಪಕ್ಷಿನೋಟ

೨೦ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿತವಾದ ವೈಚಾರಿಕ ಗದ್ಯಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ ಬರಹಗಳು, ಆಧುನಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಹಾಗು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕೃತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ವಿಮರ್ಶಾಲೇಖನಗಳು ಹೊರಬಂದವು. ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ, ಆಧುನಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಣಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬೌಧ್ಧಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಗಾಧವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯವಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಪೋಷಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೊಂದು ನಾಂದಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಈಗ ಈ ಬೃಹತ್ತಾದ ಆಕರ ಹಲವು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗೀ ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹೊಸ ಕಲಿಕಾಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಮಂಡಳಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಇದು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕನ್ನಡದ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಮುಖ್ಯ ಆಕರಗಳನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ೨೦ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೃತಿಗಳು, ಮಾಸಿಕ, ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು (ಉದಾ. ಅಡಿಗರ “ಸಾಕ್ಷಿ“, ನೀನಾಸಂನ “ಮಾತುಕತೆ”, “ಸಂವಾದ”, “ಗ್ರಂಥಲೋಕ”, ”ಋಜುವಾತು” “ಶೂದ್ರ" ಇತ್ಯಾದಿ) ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನವೋದಯದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಚಿಂತಕರಾದ ತೀ.ತಾ. ಶರ್ಮ, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ, ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟ, ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ, ಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿ, ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯ, ಹರ್ಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪ, ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ, ಎನ್. ಎಸ್. ರಾಜಪುರೋಹಿತ, ಜಿ. ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್; ಹೀಗೆ, ಹತ್ತು ಹಲವು ಚಿಂತಕರ ಸಮಗ್ರ ಬರಹಗಳನ್ನೂ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಕರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಇರಾದೆ ನಮ್ಮದು.

ಸೇವೆಗಳು

ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ

ಕೃತಿಗಳು, ಮಾಸಿಕ, ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ

ಇ - ಕಲಿಕೆ

ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ....

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ

ವೀಡಿಯೊ ಉಪನ್ಯಾಸ

ಕಲಿಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ವಿಡಿಯೋ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು.....

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ

ಹುಡುಕು

ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದಾದರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ

ಸಂಗ್ರಹ

ಕೃತಿಗಳು, ಮಾಸಿಕ, ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ..

ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು

ಡಾ. ಸಿ. ಎಸ್. ಯೋಗಾನಂದ, ಗಣಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಎಸ್.ಜೆ.ಸಿ.ಇ, ಮೈಸೂರು.

ಡಾ. ಎ. ಪಿ. ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್, ಡಿ.ಎ.ಐ.ಲ್

ಪೃಥ್ವಿ ದತ್ತ ಚಂದ್ರ ಶೋಭಿ, ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಅರ್ಜುನ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಶ್ರೀರಂಗ ಡಿಜಿಟಲ್

ಬಾಲಚಂದ್ರನ್, ಶ್ರೀರಂಗ ಡಿಜಿಟಲ್

ಅನಂತ್. ಜೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್, ಡಿ.ಎ.ಐ.ಲ್

ಸಿ. ವಿಶ್ವಾಸ್,ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸ್ಸೊಸಿಯೇಟ್, ಡಿ.ಎ.ಐ.ಲ್

ಶಿವಶಂಕರ್, ಶ್ರೀರಂಗ ಡಿಜಿಟಲ್

ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಮೂರ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್, ಮೈಸೂರು

ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ ಕೆ. ವಿ. , ನೀನಾಸಮ್, ಹೆಗ್ಗೋಡು

ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ್, ನೀನಾಸಮ್, ಹೆಗ್ಗೋಡು

ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್,ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನ

ಡಾ. ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್,ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಸುದರ್ಶನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಜೆ.ಸಿ.ಇ, ಮೈಸೂರು

ಡಾ. ರಮೇಶ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು

ಡಾ. ಸುಂದರ ಕೆನಾಜೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಆಲೆಟ್ಟಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಸುಳ್ಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಜಯಪಾಲ್ ಎಚ್. ಆರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಶ್ರೀರಂಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನೋಲಜೀಸ್

೧ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ರಂಗನಾಥನಗರ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ
ದೂರವಾಣಿ: +೯೧ ೮೨೩೬ ೨೯೨೪೩೨